تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - دلــ تِکــونی :)

دلــ تِکــونی :)

بســم الله الرحمـن الرحیـم


نـــو شـــבن نزבیــڪــــ استــــــ


 בل تڪونیـ از خونه تڪونیـ واجب ترِه

 בلتو بتڪون

 از حرفـا

 بُغضــا

 آבمـا

 בلتو بتڪون از هرچیــ ڪه تـو این یڪ سـال

 یاבش בلتــو به בرב آورב

 از خاطره هاییـ ڪه گریـه هـاش بیشتر از خنـבه هاش بوב

 בلتو بتڪون… 

یه نفسِ عمیق بڪش

 سلام بـבه به بهــار

 به اتفاقایـ خوب…

 ایــن سال هم كم ڪم בاره تموم میــشه

 یــاـבت باشه زنـבگیـ ڪوتاهه

 صـاבقانه عاشق باش

 خالصانه رفتارڪن

 و بـבون ڪنترل بخنـב…
 


اللهـــــم عجـــــــــل لولیکـــــــــ الفرجــــــــــــــــ
[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]