تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - عیـدِ شمــآ مبـآرکـــــــــــــ :)

عیـدِ شمــآ مبـآرکـــــــــــــ :)

بســـم الله الرحمـن الرحیـم
    

כر هیاهوی ِ شب ِ عیـכ تو را گم ڪرכیم

 غافل از اینڪـہ "شما" اصل ِ بهاری آقـــــــــــا1


 کهنگے ها را پشت سر بگذار

 آغوشت رابراے رسیـבטּ بـہ آرزوهایت باز کنـــ

 خوشبختے را اسیر کنـــ

 تولایق بهترینهایے

  آرزو میکنم בر سال جـבیـב بـہ بهترینهاے زنـבگیتاטּ בست پیـבا کنیـב 

 
عکس برای تبریک عید نوروز 95


 "ســـ1395ـــال خوبے را براے خوבتاטּ خلق کنیـב"
 
 
 بـہ فکر اومـבטּ روزهاے خوب نباشیـב

 آنها نخواهنـב آمـב

 بـہ فکر ساختنـــ باشیـב

 روزهاے خوب را بایـב ساختــــ...
 

  عیــــــבتوטּ مبارکــــــــــ 

[ یکشنبه 1 فروردین 1395 ] [ 02:10 ق.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]