تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - هفتــه دفــاع مقـدســـــ....

هفتــه دفــاع مقـدســـــ....


بســـم الله الرحمـن الرحیــمای شهیـــב !

قــرار بــود " راهـتـــــ " را ادامــه בهیـــم...

ببــخشیــد که امـــلایمــان ضعیفــــــــ اســت ،

و اکنــون " راحتـــــ" ادامــه میـدهیـم !

سـلام بر آنهــایی که از همـه چیز گذشتند تا مــا به هر چـه میخواهیـم برسیم...

سلام بر آنهایی که قـامت راسـت کردند تا قامت مـا خــم نشــود...

سلام بر آنهایی که به نفـســ افتادند تا ما از نفســ نیافتیم...

ســــلام بر آنهـایی که رفتنـد تا مـا بمانیـم...

ســـلام بــر مـــردان خــــدا

ســـلام بـر شهــدا ...!


هفته دفاع مقدس گرامی باد
[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]