تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - شرمنـده ایمــ....

شرمنـده ایمــ....

 بســم الله الرحمـن الرحیـم


وقتی عقـــل , عـاشـــق شــود !

عشـــق عـاقـــل می شود ؛

و شهیـــב می شوی...

" شهیــב دکتــر مصطـفـی چمـــران "ای شهیـــב !
 
قــرار بــود "راهـتـــــ " را ادامــه בهیـــم...

ببــخشیــد که امـــلایمــان ضعیفــــــــ اســت ،

و اکنــون " راحتـــــ" ادامــه میـدهیـم !شهـــــدا شـــرمنــده ایمــ....
 
" شــآدی روح همشــون صــلواتـــــــــ "


[ شنبه 22 خرداد 1395 ] [ 02:07 ب.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]