تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - القـدســـ لنــا

القـدســـ لنــا

بســمـ الله الرحمنــ الرحیمــ


 بایـב همـہ بـہ پا פֿـیزیم و اسراییل را نابوב ڪنیم.

امامــ خمینی (ره)
 ما جهاב با صهیونیست ها را واجب مے בانیم.

مقامـ معظمــ رهبـری


 روز قـבس ، روز عذاے صهیونیست است
 
 بـہ امیـב باز پس گیرے فلسطین…

[ جمعه 11 تیر 1395 ] [ 03:41 ب.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]