تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - مدافـع حرمـــــ...
مدافـع حرمـــــ...
بسـمــ الله الرحمنــ الرحیمــ
 فـבایـ غیــرت و مرבانگیـ ایــלּ مرבاלּ

 فـבایـ لطف و مرام مـבافعاלּ פـرم


# امیر فرخنده


[ شنبه 27 خرداد 1396 ] [ 02:32 ق.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب